Để đảm bảo điều kiện chuồng trại và chăm sóc, Sở thống nhất trình UBND TP HCM cho trao đổi bớt số hổ trên.

Thao Cam Vien Sai Gon se chuyen nhuong 16 con ho - Anh 1

Thảo Cầm Viên không đủ kinh phí nuôi 16 con hổ

Ngày 22/10, thông tin từ Sở GTVT TP HCM cho biết, với điều kiện chuồng trại hiện hữu và kinh phí tự thu chi hiện nay, Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn không thể nuôi dưỡng được 16 con hổ đảm bảo tiêu chuẩn và phúc lợi động vật (gồm 11 con hổ vàng và 5 con hổ trắng).

Để đảm bảo điều kiện chuồng trại và chăm sóc nuôi dưỡng hổ tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Sở thống nhất trình UBND TP HCM chấp thuận cho công ty trao đổi bớt số hổ trên. Công ty sẽ chủ động xem xét trên cơ sở quy hoạch động vật được duyệt, cũng như các điều kiện thực tế của đơn vị để giữ lại số hổ cho phù hợp.

Theo Sở GTVT, về lâu dài công ty phải đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch 1/500 mặt bằng Thảo Cầm Viên Sài Gòn và khẩn trương lập quy hoạch động vật, thực vật phù hợp với yêu cầu về trưng bày, nhân giống, bảo tồn và phù hợp với định hướng phát triển của đơn vị.

Đỗ Loan