Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tháo gỡ khó khăn cho các bệnh viện tự chủ tài chính

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua đã thiết kế một mục riêng về vấn đề tài chính bệnh viện, trong đó có những nội dung liên quan đến cơ chế tự chủ tài chính và giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu...

Luật được sửa đổi bổ sung trong bối cảnh ngành y gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến nội dung này, vì vậy được ngành y, cũng như cử tri và nhân dân kỳ vọng rất lớn.

Theo luật mới, tại Điều 108 quy định các nội dung tự chủ về tài chính của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: Quyết định sử dụng nguồn thu hợp pháp để đầu tư các dự án thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, quyết định nội dung chi và mức chi từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và thu sự nghiệp, nguồn kinh phí đặt hàng theo quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ, quyết định sử dụng tài sản công nhằm mục đích phát triển hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, theo nguyên tắc bảo toàn, phát triển; tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng các tài sản do cá nhân, tổ chức, đơn vị cho, tặng trên nguyên tắc công khai, minh bạch và không ràng buộc lợi ích giữa các bên để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh; tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên được quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không vượt quá giá tối đa theo quy định của Bộ Y tế.

Năm 2020, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K Trung ương là 2 bệnh viện công đầu tiên triển khai thí điểm tự chủ toàn diện theo Nghị quyết 33 của Chính phủ nhưng sau 2 năm, cả 2 bệnh viện này đề xuất dừng tự chủ toàn diện (nhóm 1) chuyển sang tự chủ chi thường xuyên theo Nghị định 60 để phù hợp với điều kiện thực tế. Một trong những nguyên nhân 2 bệnh viện này xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện bởi lý do cơ chế chính sách chưa đồng bộ.

Một trong những yêu cầu để các bệnh viện tự chủ được về nhiệm vụ chuyên môn là phải có đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực, nguồn tài chính. Thế nhưng, những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thể thực hiện vay vốn vì không có tài sản để bảo đảm tiền vay theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Quản lý nợ công lại không áp dụng với các khoản vay của đơn vị sự nghiệp công lập trong khám bệnh, chữa bệnh.

Để triển khai tự chủ tài chính đạt hiệu quả tích cực sau khi luật có hiệu lực, các bệnh viện cũng đề nghị Bộ Y tế, Chính phủ sớm ban hành Nghị định, văn bản hướng dẫn chi tiết, như về cơ chế xác định giá dịch vụ y tế đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật. Quy định rõ cơ chế quản lý tài chính đối với bệnh viện tự chủ về tự quyết định sử dụng nguồn thu, tự quyết định mức chi, mức chi trả tiền lương, tự quyết định đầu tư, mua sắm, trích lập các quỹ đầu tư phát triển cũng như các quỹ hỗ trợ cho bệnh nhân là đối tượng hưởng chính sách.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Minh Công Hoàng Minh Tiến Dũng