Sáng 19-6, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại trực tuyến về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) vận tải trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện và lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị giải quyết, tạo điều kiện tối đa cho DN. Cụ thể, tải trọng cầu đường đã được công bố, do đó các sở giao thông vận tải phải nhanh chóng thực hiện công tác cấp phép lưu hành xe siêu trường, siêu trọng; kết quả kiểm định cầu trước khi cấp phép lưu hành xe quá khổ, quá tải mà DN đã khảo sát được sử dụng trong vòng một năm thì DN khác không phải khảo sát lại để giảm bớt thời gian đi lại cho doanh nghiệp.

MINH ĐỨC