ND - Các nhà chăn nuôi heo (lợn) đang đứng ngồi không yên vì rớt giá, trong khi giá thức ăn chăn nuôi biến động liên tục và luôn ở mức cao. Giải pháp tốt nhất hiện nay của các trang trại là sử dụng thức ăn tự trộn để tiết kiệm chi phí sản xuất.