Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tháo gỡ vướng mắc cho người dân trong việc chứng thực bản sao

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Bộ Tư pháp vừa có Thông tư số 03/2008/TT-BTP hướng dẫn cụ thể tháo gỡ những vướng mắc trong việc chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP (18/5/2007) của Chính phủ.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=91193