Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tháo gỡ vướng mắc để ngành cơ khí phát triển

ND - Cuối năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí đến năm 2010, tầm nhìn tới năm 2020. Sau hơn năm năm nỗ lực dẫu đã có có bước phát triển đáng kể, nhưng ngành cơ khí vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117925&sub=56&top=38