(HQ Online)- Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn cơ quan Thuế địa phương gỡ vướng về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ thuế trong quá trình thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Thao go vuong mac lien quan den luat thue moi - Anh 1

Cơ quan Thuế luôn lắng nghe và xử lý kiph thời các vướng mắc khi thực hiện các chính sách thuế mới. Ảnh: T.Hằng.

Theo quy định người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đầy đủ chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế. Tuy nhiên, với các trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ của kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì phải thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như: Đối với người bán thì hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.

Đối với người mua, thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan Thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Liên quan đến việc người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng hoặc giảm số thuế khấu trừ dẫn tới trường hợp người nộp thuế không đủ điều kiện hoàn thuế thì người nộp thuế phải tự tính tiền chậm nộp trên số tiền thuế tăng và phải nộp lại toàn bộ số tiền thuế đã hoàn sai và bị tính tiền chậm nộp. Đối với trường hợp số thuế không đủ điều kiện hoàn nhưng đủ điều kiện khấu trừ được khai bổ sung vào tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Ngoài ra, theo Tổng cục Thuế với trường hợp trong quá trình thanh, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế tại trụ sở người nộp thuế nếu phát hiện tăng số thuế GTGT người nộp thuế phải nộp hoặc giảm số thuế GTGT được khấu trừ thì phải xác định lại nghĩa vụ thuế GTGT của người nộp kể từ kỳ tính thuế phát hiện tăng và xử lý vi phạm theo quy định.