Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thảo luận ở tổ về các dự án luật

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Ngày 8-11, ngày làm việc thứ 15, kỳ họp thứ hai, QH khóa XII, các đại biểu QH làm việc ở tổ để thảo luận về các dự án Luật đã được trình QH cho ý kiến trong phiên họp hôm trước.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109067&sub=50&top=37