Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

THẢO LUẬN TẠI TỔ 14: THỐNG NHẤT CAO VỚI TỜ TRÌNH CỦA CHÍNH PHỦ VÀ BÁO CÁO THẨM TRA MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thực hiện Chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, chiều ngày 07/01, các ĐBQH thuộc Tổ 14 đã thống nhất cao với nội dung Tờ trình, báo cáo thẩm tra việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; Chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.

TỔNG THUẬT CHIỀU 07/01: ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2021/QH15 VÀ ĐỀ XUẤT NỘI DUNG ĐƯA VÀO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VIỆC CHUYỂN TIẾP MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2021/QH15

Tổ 14 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Bắc Ninh, Bình Phước, Đồng Nai.

Tổ 14 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Bắc Ninh, Bình Phước, Đồng Nai.

Tổ 14 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Bắc Ninh, Bình Phước, Đồng Nai do đồng chí Quản Minh Cường, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai, Tổ phó Tổ 14 điều hành nội dung thảo luận.

Cho ý kiến tại phiên họp tổ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường – ĐBQH tỉnh Đồng Nai cho biết, về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan nhằm xử lý những vướng mắc trong thực tiễn, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Về điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, các đại biểu tán thành việc cho phép điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Bộ Tài chính và tăng dự toán chi đầu tư phát triển để triển khai 95 dự án của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan theo Tờ trình số 503/TTr-CP ngày 26/12/2022. Thời hạn giải ngân đến hết ngày 31/12/2024.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường – ĐBQH tỉnh Đồng Nai phát biểu tại phiên họp Tổ.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường – ĐBQH tỉnh Đồng Nai phát biểu tại phiên họp Tổ.

Liên quan đến việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường nêu rõ, Quốc hội đã ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định đối với các nhiệm vụ chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng chỉ được thực hiện cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đến nay, ngày 07/1/2023, đã hết thời hạn Quốc hội cho phép ủy quyền UBTVQH xem xét, quyết định nội dung này. Vì vậy, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022 là cần thiết.

Theo Tờ trình của Chính phủ, 24/54 địa phương có đề xuất chuyển nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19 là 5.016,674 tỷ đồng đã được bố trí trong dự toán để chi cho phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 sang niên độ ngân sách năm 2022 để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2022. Việc bố trí nguồn cho công tác phòng chống dịch năm 2022 là cần thiết, do đó nhất trí với Tờ trình của Chính phủ cho phép chuyển nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 sang niên độ ngân sách năm 2022 với số tiền là 5.016,674 tỷ đồng của 24 địa phương và hủy dự toán đối với số chuyển nguồn không thực hiện, giải ngân đến hết niên độ ngân sách Nhà nước năm 2022.

Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh.

Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh.

Nhất trí với tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách, đại biểu Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh cho biết, theo quy định Chính phủ trình Quốc hội quyết định việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; Chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022 là đúng luật định. Vấn đề này cũng không làm phát sinh tổng mức đầu tư công trung hạn được Quốc hội thông qua.

Đối với thuốc, vật tư y tế đã mua sắm, đại biểu Nguyễn Anh Tuấn cho rằng cần phải kết chuyển gia hạn giấy phép có thể thực hiện cho công tác khám, chữa bệnh, điều trị thông thường, tránh lãng phí không cần thiết.

Đối với nguồn vay lại của các địa phương, đại biểu Nguyễn Anh Tuấn cho rằng Kỳ họp bất thường này Quốc hội thống nhất thông qua để làm cơ sở cho Chính phủ thực hiện.

Đồng chí Quản Minh Cường, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai, Tổ phó Tổ 14 điều hành nội dung thảo luận.

Đồng chí Quản Minh Cường, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai, Tổ phó Tổ 14 điều hành nội dung thảo luận.

Qua thảo luận, các đại biểu đều thống nhất cao với nội dung Tờ trình cũng như báo cáo của cơ quan thẩm tra việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; Chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022./.

Trọng Quỳnh