Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tháo ngòi nổ xung đột thế hệ

Báo An Ninh Thế Giới
Gốc

Theo một cuộc điều tra của VTV thì có tới 74% bạn trẻ thấy rằng có khoảng cách lớn với cha mẹ mình, chỉ có 18% là trung bình và 8% là khoảng cách nhỏ.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/51145/default.aspx