Thao túng giá chứng khoán bị phạt 250 triệu đồng

Gốc
(HQ Online)- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBCK xử phạt 250 triệu đồng đối với ông Vũ Xuân Dương (ở Tiền Hải, Thái Bình) vì đã có hành vi thao túng giá chứng khoán.

Theo kết luận của UBCKNN, trong thời gian từ ngày 25-4-2011 đến 31-10-2011, ông Vũ Xuân Dương đã có hành vi tạo cung, cầu giả tạo để thao túng giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinam (mã CVN).

Tuy nhiên, căn cứ kết quả kiểm tra của UBCKNN đối với giao dịch cổ phiếu CVN đã không thấy khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm của ông Vũ Xuân Dương.

Mai Ka

Tin nóng

Tin mới