* Vì sự phát triển của phụ nữ trong khoa học (HNM) - Lao vào những lĩnh vực đầy khó khăn, thử thách để nghiên cứu, sáng tạo, nhiều nhà khoa học nữ đã có được thành công mà đến cả nam giới cũng phải nể phục.