Tháp Pisa – Hòn ngọc kiến trúc của nhân loại

Hiếm có công trình nào mà chính sự sai lầm trong quá trình xây dựng đã biến công trình đó thành tác phẩm nghệ thuật tuyệt tác của nhân loại...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/thegioi/2007/12/05/093817/1354