Thắp sáng ngọn lửa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Gốc
Trong những năm qua, CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tập trung làm tốt công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội. Bám sát chủ trương này, CAQ Thanh Xuân đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp từ đó thu hút được người dân tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở.

ANTĐ

Tin nóng

Tin mới