Một nghiên cứu của giáo sư xã hội học Eran Shor tại Đại học McGill ở Montreal (Canada) và các cộng sự cho thấy tình trạng thất nghiệp có thể dẫn đến nguy cơ chết sớm, đặc biệt ở nam giới. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Social Science & Medicine

Các nhà khoa học đã thu thập số liệu trong 40 năm qua của khoảng 20 triệu người tại 15 quốc gia và thấy tình trạng thất nghiệp làm tăng nguy cơ chết sớm hơn 63%. Ở nam giới, tỉ lệ nguy cơ chết sớm do thất nghiệp cao hơn người có việc làm 78% nhưng ở nữ giới, chênh lệch này chỉ khoảng 37%. Nghiên cứu cũng cho thấy chất lượng hệ thống an sinh xã hội không ảnh hưởng đến tỉ lệ nói trên và nguy cơ tử vong sớm đặc biệt cao ở người thất nghiệp dưới 50 tuổi. Giáo sư Shor giải thích: “Không có việc làm gây áp lực cho đàn ông nhiều hơn phụ nữ. Khi đàn ông mất việc làm, gia đình họ bị ảnh hưởng theo nhiều cách và thường nghèo khó hơn, gây tác hại nặng đối với sức khỏe của người đó”. Nghiên cứu đề nghị phía chính quyền nên có những sáng kiến mới trong chính sách về sức khỏe cộng đồng đối với người thất nghiệp.