Thất nghiệp ở nhóm 'đại học trở lên' tăng mạnh

Gốc
Ngày 15/9, tại Hà Nội, Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã tổ chức lễ công bố Bản tin thị trường lao động Việt Nam quý II/2017.

Thất nghiệp ở nhóm 'đại học trở lên' tăng mạnh - Ảnh 1

Thu nhập bình quân giờ của nhóm lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn là cao nhất Ảnh: Hương Dịu.

Theo Bản tin thị trường lao động Việt Nam quý II/2017, cả nước có 1.081,6 nghìn lao động trong độ tuổi thất nghiệp, giảm 20,1 nghìn người so với quý I/2017 và 7,1 nghìn người so với quý II/2016. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi giảm còn 2,26%, thấp nhất trong 5 quý gần đây.

Đáng chú ý, tuy thất nghiệp giảm nhẹ cả về số lượng và tỉ lệ nhưng số lượng người thất nghiệp của nhóm trình độ “đại học trở lên” và nhóm thanh niên lại tăng mạnh so với quý I/2017. Cụ thể, số người thất nghiệp có trình độ “đại học trở lên” là 183,1 nghìn người, tăng 44,2 nghìn người so với quý I/2017; tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này là 3,63% (quý trước là 2,79%). Nhóm trình độ “cao đẳng” có 82,6 nghìn người thất nghiệp, giảm 21,6 nghìn người so với quý I/2017; tỷ lệ thất nghiệp nhóm này giảm còn 4,96% nhưng vẫn ở mức cao nhất. Nhóm trình độ “trung cấp” có 92,7 nghìn người thất nghiệp, tăng 9,4 nghìn người, tỷ lệ thất nghiệp là 3,5%.

Theo bà Chử Thị Lân, thành viên Ban biên tập Bản tin thị trường lao động Việt Nam (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), nhóm lao động có trình độ đại học và trên đại học có thu nhập cao nhất (7,49 triệu đồng, có cùng xu hướng giảm thu nhập so với quý I/2017 như các nhóm trình độ khác nhưng có mức giảm cao nhất (736 nghìn đồng, 8,9%).

Tuy nhiên, thu nhập của nhóm lao động có trình độ sơ cấp (6,04 triệu đồng) cao hơn nhóm có trình độ trung cấp và cao đẳng. Đa số lao động trong các ngành có thu nhập giảm so với quý 1/2017 (trừ ngành vận tải, kho bãi và dịch vụ lưu trú và ăn uống), tuy nhiên đều tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Trong quý II/2017, thu nhập bình quân giờ của nhóm lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn cao nhất (35,2 nghìn đồng), gấp 1,79 lần so với nhóm có thu nhập thấp nhất - nhóm không có hợp đồng lao động (19,7 nghìn đồng). Thu nhập bình quân giờ của lao động có hợp đồng thuê khoán công việc có mức tương đối cao (23,2 nghìn đồng).

Xuân Thảo

Tin nóng

Tin mới