Trước khi diễn ra họp thứ 5 của Quốc hội, cuối tuần qua, người đứng đầu của Bộ KHĐT và LĐTBXH đã trả lời chất vấn trong khuôn khổ phiên họp UBTVQH. Bức tranh kinh tế - xã hội của nước ta đã được phác họa khá rõ nét.