Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thay Ban quản lý dự án xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Tỉnh Lào Cai chủ trương giải thể ban quản lý cũ, kiện toàn Ban quản lý dự án xây dựng khu đô thị mới Lào Cai- Cam Đường để khắc phục những yếu kém, bất cập.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136530&sub=67&top=40