Thay đốc thúc bằng các biện pháp cụ thể

Gốc
Tỷ lệ giải ngân tại các dự án xây dựng công trình hạ tầng giao thông trong thời gian vừa qua đã tăng so cùng kỳ, nhưng chất lượng giải ngân lại là vấn đề cần phải bàn. [ + ]

Tin nóng

Tin mới