Sau 8 năm kể từ phiên giao dịch đầu tiên của thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 28/7/2000, đây là lần thứ 6 biên độ giao dịch được điều chỉnh.