Thay đổi chưa đủ mức

Gốc
Thay đổi luật lệ từ 300 năm nay trong việc kế vị ngôi báu và chuyện kết hôn giữa thành viên hoàng tộc với người theo Công giáo là kết quả quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất của hội nghị. Điều đó cho thấy Khối Thịnh vượng chung đã nhận thức được là phải thay đổi, bắt đầu từ chính Hoàng gia Anh. Chấp nhận bình đẳng nam nữ trong việc kế vị và mở cửa hoàng tộc cho cả người Công giáo biểu hiện sự sẵn sàng chấp nhận hiện đại hóa nền quân chủ lập hiến.

Nhưng chỉ thay đổi vậy thôi thì chưa đủ giúp tổ chức này thoát khỏi tình trạng hữu danh vô thực. Nếu không thực sự hữu ích cho các thành viên trong phát triển và bảo vệ lợi ích trên thế giới, nếu không gây dựng được sự hiện diện rõ nét hơn trên thế giới và có vai trò xứng đáng trong việc giải quyết các vấn đề cấp thiết của thời đại thì Khối Thịnh vượng chung sẽ chỉ tồn tại cho có. Không chỉ bị phân hóa nội bộ và lực bất tòng tâm mà tổ chức này hiện vẫn bế tắc về đường hướng hoạt động. Bất đồng quan điểm về Sri Lanka và việc Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh không tham dự hội nghị cấp cao hai năm một lần này là những biểu hiện mới nhất.

La Phù

Tin nóng

Tin mới