Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thay đổi để có thành phố đại học hiện đại nhất Đông Nam Á

Phải thay đổi cơ bản cách thức triển khai dự án mới hy vọng nhanh chóng có một thành phố đại học hiện đại nhất Đông Nam Á trong vòng 8 năm tới (2015). Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân lưu ý như vậy sau khi vừa đi thăm, làm việc, hiểu rõ những vướng mắc trong quá trình triển khai và nguyên nhân tiến độ chậm của Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc và thống nhất ý kiến với Ban lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội; lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, UBND các tỉnh Hòa Bình, Hà Tây.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/4/24/235903.tno