Thay đổi nhận thức trong việc phóng sinh

Gốc
Anh Lê Ngọc Nga – Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam: Mình không đặt mua trước, mình bất thình lình ra chợ, mua những con vật như cá, ếch, nhái, lươn, những con vật còn sống, mạnh khỏe mà người ta đánh bắt về.Ông Đặng Duy Hải – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng: Những loại ngoại lai xâm hại ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản bản địa, tranh giành thức ăn với thủy sản bản địa, đôi khi thủy sản bản địa trở thành thức ăn cho các loại ngoại lai. Việc phóng sinh mà không có chọn lọc cũng có thể gây ra hủy hoại nguồn lợi.Đại đức Thích Chúc Tín – Trụ trì chùa Bát Nhã, thành phố Đà Nẵng: Nên trọng tâm là chuyển hóa tâm tính xấu của mình, không nên lấy hình thức mua các loại động vật về rồi bán lại để tạo hình thức phóng sanh như vậy, cần phải xem xét lại trong hình thức này.

Mỗi tháng vài lần, nhóm Phật tử này lại tổ chức thả phóng sinh. Các loại thủy, hải sản còn sống được mua từ một chợ gần đó được mua rồi thả lại xuống sông với số lượng khá lớn.

Theo đánh giá của Chi cục Thủy sản Đà Nẵng, việc thả phóng sinh dù có góp phần tái tạo nguồn lợi tự nhiên. Tuy nhiên nếu không phân loại, lựa chọn các loại động vật phù hợp sẽ vô tình giúp các loại động vật ngoại lai xâm hại phát triển, ảnh hưởng xấu đến các loại thủy sản bản địa.

Từ năm 2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo thành phố trong việc việc tuyên truyền, hướng dẫn Phật tử phóng sanh đúng cách, giúp tái tạo nguồn lợi thủy sản cho địa phương; đồng thời phối hợp thả phóng sinh con giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Để hoạt động thả phóng sinh của Phật tử mang ý nghĩa, , thì việc hiểu rõ được điều kiện tự nhiên nơi mình sẽ thả các loại vật, tránh tình trạng thả con vật vào môi trường không phù hợp, cũng như tác động tiêu cực đến các loài vật bản địa là điều rất cần thiết, đồng thời hoạt động này cũng không nên quá chú trọng vào tính hình thức, làm theo phong trào mà không mang lại hiệu quả./.