Phụ nữ sau tuổi 30 không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn cả về sức khỏe, gia đình và những quan niệm sống.

Thay doi thu vi cua nguoi phu nu truoc va sau tuoi 30 - Anh 1

Thay doi thu vi cua nguoi phu nu truoc va sau tuoi 30 - Anh 2

Thay doi thu vi cua nguoi phu nu truoc va sau tuoi 30 - Anh 3

Thay doi thu vi cua nguoi phu nu truoc va sau tuoi 30 - Anh 4

Thay doi thu vi cua nguoi phu nu truoc va sau tuoi 30 - Anh 5

Thay doi thu vi cua nguoi phu nu truoc va sau tuoi 30 - Anh 6

Thay doi thu vi cua nguoi phu nu truoc va sau tuoi 30 - Anh 7

Thay doi thu vi cua nguoi phu nu truoc va sau tuoi 30 - Anh 8

Thay doi thu vi cua nguoi phu nu truoc va sau tuoi 30 - Anh 9