Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thay đổi trên chính trường Mỹ

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Cuộc tổng tuyển cử năm 2008 tại Hoa Kỳ đã kết thúc ngày 5-11. Kết quả là, đảng Dân chủ đã giành thắng lợi tại cả cơ quan lập pháp và hành pháp.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134383&sub=82&top=45