Từ ngày 10.10, Sở Xây dựng Hà Nội thay đổi ngày tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ môi giới bất động sản và định giá bất động sản từ chiều thứ 3 và thứ 5 hàng tuần (trước đây) sang chiều thứ 2 và thứ 4 (không kể ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).