Thay ngay

Gốc
Một người khách du lịch đi lên đỉnh núi tham quan bằng cáp treo. Thấy cáp lung lay dữ đội, người khách hỏi người quản lý:

- Sao cáp lung lay thế ông?

- Vì từ khi đưa vào kinh doanh đến giờ cáp chưa được thay dây mới.

- Thế bao giờ thì các ông thay dây mới?

- Khi nào nó đứt chúng tôi sẽ thay ngay.

Nguyễn Hoàng Ngọc Tuấn (st)

Tin nóng

Tin mới