Thay thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh ATTP

Gốc
(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ đã cử ông Nguyễn Tiến Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an tham gia Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) thay ông Tô Thường nhận nhiệm vụ khác.

Theo Quyết định 408/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 ngày 31/3/2010, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đảm nhiệm. Phó Trưởng Ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu. Ban Chỉ đạo có nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về những chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp trong quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo còn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xử lý những vấn đề liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trường hợp công tác vệ sinh an toàn thực phẩm có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên diện rộng, Ban Chỉ đạo cần kịp thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý. Ngọc Hà (Nguồn: Công văn 868/TTg-KGVX)

Tin nóng

Tin mới