Thay Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

Gốc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1409/QĐ-TTg ngày 17/10/2019, về thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Cụ thể, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam, thay ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã được phân công nhiệm vụ khác.

Ông Nguyễn Xuân Định, sinh năm 1970, từng là Ủy viên Ban Thường vụ khóa VI, Trưởng ban Hợp tác Quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và thu, chi, quản lý, sử dụng các Quỹ BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam.

Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Y tế, Tài chính, Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động, VCCI, Liên minh hợp tác xã, Hội Nông dân, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và thành viên khác do Chính phủ quy định.

Khánh Chi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/thay-uy-vien-hoi-dong-quan-ly-bhxh-viet-nam-1 478969.tpo