Liên quan đến vụ việc phụ huynh phản đối sát nhập trường ở Nghệ An: Học sinh đã đến trường đầy đủ

Liên quan đến vụ việc phụ huynh phản đối sát nhập trường ở Nghệ An: Học sinh đã đến trường đầy đủ

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/9

Vụ hàng trăm phụ huynh không cho con đến trường: Toàn bộ hơn 200 học sinh đã đến lớp

Vụ hàng trăm phụ huynh không cho con đến trường: Toàn bộ hơn 200 học sinh đã đến lớp

Hơn 200 học sinh đã đến lớp sau phản đối sáp nhập trường

Hơn 200 học sinh đã đến lớp sau phản đối sáp nhập trường

Tất cả học sinh trong vụ sáp nhập trường đã đến lớp

Tất cả học sinh trong vụ sáp nhập trường đã đến lớp

Sau đối thoại, toàn bộ học sinh Trường THCS Khai Lạng đã đến lớp đầy đủ

Sau đối thoại, toàn bộ học sinh Trường THCS Khai Lạng đã đến lớp đầy đủ

Vụ phản đối sáp nhập trường ở huyện miền núi Nghệ An: Toàn bộ học sinh đã đi học trở lại

Vụ phản đối sáp nhập trường ở huyện miền núi Nghệ An: Toàn bộ học sinh đã đi học trở lại

Vụ phụ huynh phản đối sáp nhập trường ở Anh Sơn: 200 học sinh đã đi học đầy đủ

Vụ phụ huynh phản đối sáp nhập trường ở Anh Sơn: 200 học sinh đã đi học đầy đủ

Vụ phản đối sáp nhập trường ở Nghệ An: Tất cả học sinh đã đến lớp

Vụ phản đối sáp nhập trường ở Nghệ An: Tất cả học sinh đã đến lớp

Tất cả học sinh trở lại lớp sau vụ phụ huynh phản đối sáp nhập trường

Tất cả học sinh trở lại lớp sau vụ phụ huynh phản đối sáp nhập trường

Toàn bộ học sinh ở Trường THCS Khai Lạng (Anh Sơn) đã đến trường học tập đầy đủ

Toàn bộ học sinh ở Trường THCS Khai Lạng (Anh Sơn) đã đến trường học tập đầy đủ

Nghệ An có chỉ đạo sau sự việc phụ huynh phản đối sáp nhập trường ở Anh Sơn

Nghệ An có chỉ đạo sau sự việc phụ huynh phản đối sáp nhập trường ở Anh Sơn

Thông tin tiếp vụ việc phụ huynh phản đối sáp nhập trường THCS Khai Lạng ở Anh Sơn, Nghệ An

Thông tin tiếp vụ việc phụ huynh phản đối sáp nhập trường THCS Khai Lạng ở Anh Sơn, Nghệ An

Nghệ An: Xử lý nghiêm cá nhân cản trở, ngăn cấm học sinh đến trường

Nghệ An: Xử lý nghiêm cá nhân cản trở, ngăn cấm học sinh đến trường

Hàng trăm học sinh không đến trường do phụ huynh phản đối: Xử lý nghiêm việc cản trở, ngăn cấm

Hàng trăm học sinh không đến trường do phụ huynh phản đối: Xử lý nghiêm việc cản trở, ngăn cấm

Chủ tịch huyện Anh Sơn: Chủ trương sáp nhập trường ở cả nước, không riêng huyện

Chủ tịch huyện Anh Sơn: Chủ trương sáp nhập trường ở cả nước, không riêng huyện

Chỉ đạo xử lý vụ phản đối sáp nhập trường ở huyện Anh Sơn

Chỉ đạo xử lý vụ phản đối sáp nhập trường ở huyện Anh Sơn

Lãnh đạo Nghệ An vào cuộc vụ phụ huynh phản đối sáp nhập trường

Lãnh đạo Nghệ An vào cuộc vụ phụ huynh phản đối sáp nhập trường