The Bells tan rã vì “thiếu yếu tố cạnh tranh để vươn lên”

(CAO) Với việc album “Tắc kè” của ca sĩ Phước Huy được phát hành vào ngày 20-8-2008, đã đánh dấu chấm hết cho sự tồn tại của nhóm nhạc The Bells.

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/hau_truong/2008/mlfolder.2007-12-28.8759125628/20080820.491