(24h) - Sau hàng chục thế kỷ bị tàn phá, trái đất trở nên hoang tàn, nhân loại đã tự tàn sát chính mình. Chỉ còn một thứ có thể cứu rỗi tất cả: cuốn sách của Eli.