Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thế giới 2009, qua các con số và sự kiện dự báo

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Khép lại năm 2008 đầy biến động, thế giới sắp bước sang năm 2009 được dự báo đối mặt không ít khó khăn. Trong hành trang vào năm mới, các tổ chức khu vực và quốc tế, các nước đã điều chỉnh những dự báo, những chương trình, kế hoạch hành động nhằm thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=138348&sub=82&top=45