Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thế giới ảo trong hiện thực

Không chỉ là một cộng đồng nhỏ như trong các trò chơi game online, thế giới ảo sẽ còn đi xa hơn nữa, tạo ra một mạng tương tác mang lại những giá trị đích thực; các ứng dụng sẽ trở nên trực quan hóa và người dùng sẽ phải thay đổi cách thức giao tiếp với Internet.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_a.asp?atcl_id=5f5e5d5c565c5a&t=mzdetail