Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thế giới đang "khát" kỹ sư

Gốc

Hanoinet - Trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra nhanh chóng, khi tất cả các nền kinh tế bị cuốn vào cuộc cạnh tranh quyết liệt để bứt lên, vấn đề tạo nguồn lao động chất lượng cao ngày càng được coi trọng. Các chuyên gia nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng mạnh đầu tư cho lĩnh vực đào tạo đại học,

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=83686