Thế giới đó đây

(ĐSCT) MỘT BỨC THƯ ĐƯỢC BƯU ĐIỆN GỞI ĐI... 98 NĂM MỚI TỚI! Ngày 17-5-2008, bà Jeanne Lelìevre, một cư dân tại Saint-Denis-de-Mailloc, nước Pháp, nhận được tấm bưu thiếp gửi cho mẹ chồng mình, gởi đi từ nước Bỉ vào ngày...

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/2008/08/20080814.748