(HNM) - Mục tiêu khi kết nối Internet là để nhiều người có thể dùng chung tài nguyên từ những vị trí địa lý khác nhau. Thế nhưng do tài nguyên phân tán nên rất dễ bị xâm phạm gây mất dữ liệu thông tin. Năm 2007 qua đi,  nỗi lo về tình hình an ninh mạng không những không giảm mà còn có dấu hiệu phức tạp hơn...