Thế giới trước họa lạm phát chưa từng có trong lịch sử

(ĐSCT) Lần đầu tiên trong 35 năm qua, thế giới đang phải đối diện với sự bùng phát lạm phát đồng bộ và nghiêm trọng. Sự gia tăng quan hệ liên kết trong thương mại toàn cầu vừa dẫn đến sự bùng nổ về phát triển, đồng...

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/2008/08/20080814.248