Phiên bản thứ hai của The Godfather thừa hưởng phong cách hành động tự do của người tiền nhiệm bên cạnh việc đưa vào yếu tố mới: chiến thuật.