Thẻ hành nghề sẽ chặn được những hình ảnh này!

Gốc
(Congluan.vn) - Trên sân khấu nước ngoài, sự tự do của nghệ sĩ được thể hiện bằng những bộ thời trang hở hang hết mức. Gần như nghệ sĩ nữ chỉ thích mặc đồ lót lên sân khấu? Ngày 1/4 thẻ hành nghề có hiệu lực, hy vọng sẽ ngăn chặn được sự xâm nhập các mốt mới này!

Tin nóng

Tin mới