Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thế nào là đất không nhằm mục đích kinh doanh?

Gốc

Hỏi: Thế nào là đất xây dựng cơ sở cung ứng dịch vụ công cộng không nhằm mục đích kinh doanh?

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105389&sub=69&top=40