Thế nào là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt?

Gốc
Bạn đọc Trần Thị Chung ở khu 4, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, thế nào là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt?

Trả lời: Ngày 5-4-2016, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Trẻ em (đổi tên từ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em) gồm 7 chương với 106 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2017. Tại Điều 10 “Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” của Luật Trẻ em quy định, những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bao gồm các nhóm sau đây:

a- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ;

b - Trẻ em bị bỏ rơi;

c - Trẻ em không nơi nương tựa;

d- Trẻ em khuyết tật;

đ- Trẻ em nhiễm HIV/AIDS;

e- Trẻ em vi phạm pháp luật;

g- Trẻ em nghiện ma túy;

h- Trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

i- Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực;

k- Trẻ em bị bóc lột;

l- Trẻ em bị xâm hại tình dục;

m- Trẻ em bị mua bán;

n- Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo;

o- Trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc.

Chính phủ quy định chi tiết các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chính sách hỗ trợ phù hợp đối với từng nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

QĐND

Tin nóng

Tin mới