Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thẻ quốc tế: Phải chịu phí chênh lệch tỷ giá

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Trước tình hình tỷ giá biến động phức tạp làm nảy sinh tâm lý đầu cơ ngoại tệ, cuối tháng 6, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định nới biên độ tỷ giá lên 2%, đồng thời bắt buộc các tổ chức tín dụng phải mua bán ngoại tệ trong biên độ cho phép thay cho cơ chế "2 giá" phổ biến

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=72721