Thẻ Techcombank cho phép thấu chi tới 150 triệu đồng

Chủ thẻ của Techcombank có thể chi tiêu tới 150 triệu đồng và trả chậm trong vòng 45 ngày...

Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=56064a946e18f7&page=category