Thể thao Ngôi sao Geru giao dịch phiên đầu vào ngày 01/06

Gốc
Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu GER của CTCP Thể thao Ngôi sao Geru giao dịch ngày đầu tiên trên HNX vào ngày 01/06.

- Tên chứng khoán: : Cổ phiếu CTCP Thể thao Ngôi sao Geru - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: GER - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: : 2.2 triệu cổ phiếu - Giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 22 tỷ đồng - Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Ba, ngày 1/6/2010.

Tin nóng

Tin mới