Bộ VHTTDL thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo Quán Lại Yên, TP Hà Nội

Bộ VHTTDL thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo Quán Lại Yên, TP Hà Nội

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 182/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo...

11 liên quan

Bộ VHTTDL thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo 2 di tích trên địa bàn TP Hà Nội

Bộ VHTTDL thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo 2 di tích trên địa bàn TP Hà Nội

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 108, 110/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ,...

11 liên quan

Bộ VHTTDL thẩm định Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Núi Văn - Núi Võ, tỉnh Thái Nguyên

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 24/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thẩm định Quy hoạch tổng thể...

11 liên quan

Bộ VHTTDL thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Dự án tu bổ 02 di tích tại Hà Nội

Bộ VHTTDL đã có các văn bản số 5268/BVHTTDL-DSVH và 5282/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm...

11 liên quan

Bộ VHTTDL thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà lưu niệm Bùi Viện, tỉnh Thái Bình

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 5283/BVHTTDL gửi UBND tỉnh Thái Bình về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di...

11 liên quan

Từ 2017-2019, Bộ VHTTDL hỗ trợ Đắk Lắk 2,7 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo di tích

Theo thông tin từ Bộ VHTTDL, trong các năm từ 2017- 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ tỉnh Đắk...

11 liên quan

Bộ VHTTDL thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Keo, tỉnh Thái Bình

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 5101/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thái Bình về việc thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ,...

11 liên quan

Bộ VHTTDL thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Bạch Mã

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4813/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn...

11 liên quan

Bộ VHTTDL cho ý kiến thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình, đền, chùa Hai Bà Trưng

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4787/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn...

11 liên quan

Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục tại di tích Lam Kinh

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2876/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tu sửa, tôn tạo một số hạng mục...

11 liên quan