(VTC News) - Chơi thể thao kiểu này không những người chơi có "sức khỏe" mà người xem cũng khỏe hơn vì cười.

Hoàng Việt (Ashley)