Thêm 1 mã trái phiếu doanh nghiệp của CTCP Tài nguyên Masan giao dịch trên HNX

Gốc
Ngày 6/6/2019, 10 triệu trái phiếu MSR092021 với mã chứng khoán MSR118001 của CTCP Tài nguyên Masan đã chính thức giao dịch trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại HNX. Tổng giá trị chứng khoán giao dịch của Công ty là 1.000 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tài nguyên Masan

- Tên chứng khoán : Trái phiếu MSR092021

- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

- Mã chứng khoán: MSR118001

- Số lượng chứng khoán niêm yết: 10.000.000 trái phiếu

- Giá trị chứng khoán niêm yết: 1.000.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phiếu

CTCP Tài nguyên Masanđược thành lập tháng 4/2010 với mục tiêu thực hiện hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của Tập Đoàn Masan và sở hữu các công ty được thành lập để phát triển Dự án Núi Pháo cũng như các dự án khai thác, chế biến khoáng sản và hóa chất công nghiệp khác bao gồm Công ty TNHH MTV Thương Mại và Đầu tư Thái Nguyên (TNTI), Công ty TNHH MTV Tài Nguyên Masan Thái Nguyên (MRTN), Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo và Công ty TNHH Vonfram Masan (MTC).

Trước đó, ngày 31/1/2019, 15 triệu trái phiếu CTCP Tài nguyên Masan đã chính thức niêm yết tại HNX với giá trị tương ứng 1.500 tỷ đồng. Hiện tại, có 2 mã trái phiếu doanh nghiệp đều của CTCP Tài nguyên Masan đang niêm yết trên hệ thống trái phiếu niêm yết của Sở GDCK Hà Nội là MSR118001 và MSR118008.

Kết quả kinh doanh năm 2017 - 2018

Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC kiểm toánnăm 2018

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

Nguồn: Công ty cổ phần Khoáng sản Masan

P.V