TP - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cho biết, từ ngày 1/8//2013, thêm 15 tỉnh, TP sẽ tham gia chi trả lương hưu qua Bưu điện, nâng số Bưu điện tỉnh, TP sử dụng dịch vụ này lên 43.

15 tỉnh, TP gồm Quảng Ninh, Ninh Thuận, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Vũng Tàu, Bến Tre, Điện Biên, Bắc Giang, Đồng Nai, Hậu Giang, Hưng Yên, Trà Vinh, Ninh Bình và Nam Định.

Nguyễn Hoài