(NLĐ) - UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Phát triển KCN Tân Thuận làm chủ đầu tư 2 dự án KCN Hiệp Phước giai đoạn 3 và khu cảng hạ lưu Hiệp Phước (huyện Nhà Bè).

Hai dự án này nằm trong quy hoạch khu đô thị cảng Hiệp Phước, theo định hướng phát triển “tiến ra biển và thích ứng với biến đổi khí hậu” của TP. KCN Hiệp Phước giai đoạn 3 có diện tích 393 ha, phát triển các ngành dịch vụ cảng và logistics (xếp dỡ, lưu trữ, vận chuyển hàng hóa…). Khu cảng hạ lưu Hiệp Phước có diện tích 384 ha, chiều dài sông Soài Rạp khoảng 5.000 m, công suất dự kiến là 130 triệu tấn/năm, dành cho phương tiện có tải trọng từ 50.000 - 70.000 DWT. Hiện chủ đầu tư đã hoàn chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết 1/2.000, trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định.

Theo nhiệm vụ quy hoạch, khu đô thị cảng Hiệp Phước có diện tích 3.911 ha, gồm 5 dự án: KCN Hiệp Phước giai đoạn 1, 2 (đã hoàn thành), KCN Hiệp Phước giai đoạn 3, khu cảng hạ lưu Hiệp Phước và khu đô thị Hiệp Phước (đang lập đồ án quy hoạch 1/5.000).